agromachtech
Send IM
Код Орос нэр Монгол нэр Тоо ширхэг
1 313SKP10021201 Шина 6.50-16 (Я-387) Дугуй  
2 313SKP10113701 Втулка СКП 01.23.005 Втулка СКП 01.23.005  
3 313SKP10113702 СК 08.080 СК 08.080  
4 313SKP10113703 Семяпровод 1,25 Үрийн хоолой  
5 313SKP10113704 Звено верхнее Звено верхнее  
6 313SKP10113705 обойма обойма  
7 313SKP10113706 Шайба СКП 01.13.215 Шайба СКП 01.13.215  
8 313SKP10113707 Катушка СКП01.13.217 Катушка СКП01.13.217  
9 313SKP10113708 Рассеиватель СКП 01.08.051 Туяаруулагч  
10 313SZP11113701 СЗП-3.6 трубка семяпровода 60 шт мешок Үрийн хоолой  
11 313SZP11113702 Н.105.03.010 Н.105.03.010  
12 313SZS10113701 С4 С4