НИВА ЭФФЕКТ комбайны захиалга авч эхэллээ. 88016208, 88009236